brat

حسین پناهی

متولد: 1335 در قلعه دژکوه ، متوفی: 1383 در تهران / شروع فعالیت: 1360 / مهارت: بازیگر، نویسنده، شاعر