brat

بیوک میرزایی

متولد: 1334 در تهران / شروع فعالیت: 1349 / مهارت: بازیگر، گوینده

آثار این بازیگر