brat

داریوش ارجمند

متولد: 1323 در تهران / شروع فعالیت: 1362 / مهارت: بازیگر