brat

فریبا کوثری

متولد: 1345 در زاهدان / شروع فعالیت: 1367 / مهارت: بازیگر