brat

گیتی معینی

متولد: 1323 در کرمانشاه / شروع فعالیت: 1348 / مهارت: بازیگر

آثار این بازیگر