brat

محمد ورشوچی

متولد: 1304 در تهران، متوفی: 1390 در تهران / شروع فعالیت: 1350 / مهارت: بازیگر

آثار این بازیگر