brat

نعمت الله گرجی

متولد: 1305 در تهران، متوفی: 1379 در تهران / شروع فعالیت: 1346 / مهارت: بازیگر

آثار این بازیگر