brat

ثریا قاسمی

متولد: 1319 در تهران / شروع فعالیت: 1340 / مهارت: بازیگر

آثار این بازیگر