brat

یوسف تیموری

متولد: 1358 در تهران / شروع فعالیت: 1376 / مهارت: بازیگر